Eigenaars en bewoners van Kasteel Doorwerth

Eigenaars en bewoners van kasteel Doorwerth

Door de eeuwen heen is het Kasteel menigkeer verwisseld van eigenaar. Elke eigenaar had zijn eigen verhaal. Trotse eigenaars die vochten om het kasteel en andere die het verwaarloosden.
Het volgende is een overzicht van alle bekende eigenaars en of bewoners.

Naam
geboren – gestorven
verhaal
Periode in bezit (indien bekend) Aandeel in de bouw of uitbreiding van Kasteel Doorwerth
Burchtheer Berend van Dorenweerd
Eerst bekende eigenaar
1260 Bouwde de houten toren op een eiland.
zegel van Berend van Doorweerd
zegel van Berend van Doorweerd
Hendric van Dorenweerd
Zoon van Berend van Dorenweerd
Hij of zijn vader bouwde de eerste stenen toren met gracht in 1260, ook wel waterburcht genoemd.
Reinald van Homoet
1410 – 1458
Behoorde tot de aanzienlijkste edelen van het hertogdom Gelre en huwde in 1449 met Sophia van Bylandt, erfdochter van de Doornenburg.
1435 Breide het kasteel als eerste uit in 1435.
Adam Schellaert van Obbendorf heer van Doorwerth, Rosande, Grempten en Muggenhusen en jagermeester van de Veluwe. 1560 – 1614 Bepaalde samen het uiterlijk dat wij nu kennen van het kasteel.
Schinnen 1565-1602
Geysteren 1591-1602
Flodorp ca. 1541 – 8 september 1603
Walrave van Voorst vrouwe van Doorwerth
Johan Albrecht Schellart van Obbendorf
Adam’s achterkleinzoon, Heer van Doorwerth vanaf 1628. Was Jagermeester van de Veluwe, kolonel der cavelerie en kamerheer van de keizer van het Duitse Rijk. Reisde veel en frequenteerde de hoogste kringen.
1619-1676 Liet de dijken, moestuin en boomgaarden rondom het Kasteel aanbrengen. De gebouwen op de voorburcht werden door hem gebouwd in 1640. Wegens financiele moeilijkheden heeft hij afstand gedaan van zijn bezit in 1667.
Johan Albrecht Schellart van Obbendorf
Johan Albrecht Schellart van Obbendorf

Anton I rijksgraaf van Aldenburg

1633-1680
Was Raadsheer aan het Deense hof, stadhouder van Aldenburg, heer van Kniphausen en Varel. Nam het bezit over van Johan.
Heeft het kasteel intact gehouden in het voor nederland rampenjaar 1672
Hij huwde in 1680 met Charlotte Amelie hertogin de la Tremoille.
1677 – 1680
Anton I rijksgraaf van Aldenburg
Anton I rijksgraaf van Aldenburg
Charlotte Sophie Bentinck
Trouwde op haar 28ste met Anton. 6 maanden later overleed haar man om haar zwanger alleen te laten in kasteel Doorwerth. Ze gaf leven aan Antons enige zoon.
Charlotte bleef in Doorwerth tot hoge leeftijd wonen. Ze was zo gesteld op Doorwerth dat zelfs koning-stadhouder Willem III haar niet kon verleider er afstand van te doen. Willem wilde van Doorwerth graag zijn jachtslot van maken.
1715-1800
Charlotte Sophie Bentinck
Charlotte Sophie Bentinck

Anton II Rijksgraaf van Aldenburg

Opperjagermeester van de Deense koning, Heer van Kniphausen en Varel. stadhouder Willem II was zijn vooggd. Trouwde in 1711 met Wilhelmina Maria prinses van Hessen-Homburg.
1681 – 1738 Breide zijn Doorwerthse bezittingen uit met de aankoop van Wolfheze in 1726.
Anton II Rijksgraaf van Aldenburg
Anton II Rijksgraaf van Aldenburg

Charlotte Sophie rijksgravin van Aldenburg

1715 – 1800
Dochter van Anton II. Groeide op in Varel. Kreeg op haar 18e kasteel Doorwerth als bruidschat van Willem Bentinck. Dit was een belangrijk figuur in de Nederlandse Politiek.
Zeven jaar later scheiden ze van tafel en bed waardoor Bentinck het kasteel terug in bezig kreeg.
Na de dood van haar ex-man en haar zoons is ze een process begonnen om het kasteel terug te krijgen. Wat lukte in 1779.
1733 – 1740
1779 – 1800
Charlotte Sophie rijksgravin van Aldenburg
Charlotte Sophie rijksgravin van Aldenburg

Willem rijksgraaf Bentinck

1704 – 1774
Kreeg Doorwerth als onderpand voor de schulden van Anton II, hij had namelijk borg gestaan voor hem.
Hij was geboren in Whitehall zoon van Hans Willem Bentinck, graaf van Portland en groeide op in Den Haag.
Staatsman, natuurkundige en curator van de Leidse Academie.
Na het mislukken van zijn huwlijk met Charlotte Sophie was het zijn bezit tot zijn dood.
1740 – 1774
Willem rijksgraaf Bentinck
Willem rijksgraaf Bentinck

Willem Gustaaf Frederik graaf van Aldenburg Bentinck

Zoon van Willem Bentinck’s oudste zoon Antoine. Na een process van zijn grootmoeder Charlotte Sophie aan het hof van Gelre moest hij Doorwerth afstaan in 1779.
1762 – 1779
Willem Gustaaf Frederik graaf van Aldenburg Bentinck
Willem Gustaaf Frederik graaf van Aldenburg Bentinck

Willem graaf van Aldenburg Bentinck

1764 – 1813

Heer van Doorwerth vanaf 1800. Zoon van WIllem Bentinck’s jongste zoon Jean Albert. Was Vice-admiraal bij de Engelse vloot en heeft nooit in het Kasteel Doorwerth gewoond.

1800 – 1813
Willem graaf van Aldenburg Bentinck
Willem graaf van Aldenburg Bentinck

Charles graaf van Aldenburg Bentinck

1810 – 1891
Zoon van vice-admiraal William Bentinck en woonachtig in Engeland. Hij verkocht Doorwerth in 1837 aan baron van Brakell. Hij was daarmee de laatste Bentinck die Doorwerth bezat.
1813 – 1837
Charles graaf van Aldenburg Bentinck
Charles graaf van Aldenburg Bentinck

Jacob Adriaan Prosper Baron van Brakell

Bewoonde het kasteel van 1868 tot aan zijn dood in 1884, zijn vrouw is er tot haar door blijven wonen in 1909.
1837 – 1909 Aanleg van de Italiaanse weg, verkocht een deel van zijn land aan de de spoorwegmaatschappij en bedong een station dat nu station Wolfheze is.
Philippe Frederique Jacob baron van Brakell, heer van Wadenoyen en Doorwerth
1830 – 1918
Burgemeester van Doorwerth en de oudste zoon van baron en barones van Brakell-van Schuylenburch.
Was de oudste van negen kinderen. Onder deze negen werden de bezittingen verdeeld waaronder kasteel Doorwerth.
Philippe Frederique Jacob baron van Brakell
Philippe Frederique Jacob baron van Brakell
Vereninging De Doorwerth 1910 Vereniging De Doorwerth nam de eigendom over en begon de renovatie om daar het artillerie museum te vestigen.
Adolph Hoefner
Frederic Adolph Hoefner initiatief nemer van vereniging De Doorwerth
Stephan Brenninkmeijer
Nederlands regisseur die hier heeft gewoond.
1964 – 1970